Gebouwinspectie

Cauwelier stemt een gebouwinspectie af op uw wensen en behoeften.

Dankzij een gebouwinspectie voorkomt u lekkages en hoge kosten aan uw dak en gevel. Laat deze gebouwelementen dus tijdig inspecteren door een deskundige. Cauwelier houdt bij de inspectie altijd rekening met de leeftijd, het gebruik en de staat van uw gebouw. In het algemeen vindt een inspectie één keer per jaar plaats. 


Stap 1: inventarisatie en verslag Stap 2: totaalonderhoudsplan Stap 3: uitvoering van de werken

Stap 1: inventarisatie en inspectieverslag

Inventarisatie van de staat van uw dak en gevel 

Onze mensen zijn hiervoor getraind en uitgerust. Onze onderhoudsinspecteur ‘daken & gevels' is specialist in het inspecteren van daken. Inspectie van daken vergt de nodige vak- en dakkennis inzake materiaalherkenning, conditiebepaling, schade-inzicht en onderhoudsmethodieken. Tijdens de inspectie besteden we aandacht aan:  

 • dak- en geveloppervlakte
 • dak- en gevelbekleding
 • staat van materiaal
 • verwachte levensduur
 • probleempunten


 Gebruik van drones voor de inspectie van uw gebouw


Onze drones voeren perfect en op een veilige manier inspecties uit op hoogte en moeilijk bereikbare plaatsen.  Hierdoor vermijdt u dure hoogtewerkers, stellingen en klimtechnieken. De foto’s in 4K-kwaliteit brengen alle mogelijke details, gebreken … in beeld. Ideaal voor inspecties, inventarisatie, infraroodmeting en probleemanalyse.Met photogrammetry zijn we in staat om zowel gebouwen en installaties op te meten als bouw- en renovatiedossiers voor te bereiden. Verder kunnen we hiermee ook zonnepanelen inplannen en opmeten, dakdoorboringen voorbereiden voor machine- of silobouw, enz.

 

Nadien maken we een uitgebreid inspectieverslag op.

Wij vertalen deze gegevens naar een deskundig advies en adequaat stappenplan. Bij de eerste controle is dat heel uitgebreid. Bij de volgende onderhoudsbeurten is dat iets beperkter. Het inspectierapport bevat: 

 • een analyse van de waarnemingen en eventuele schades aan uw dak en gevel,
 • conclusies op basis van de waarnemingen,
 • gerichte aanbevelingen.


Dit objectieve inspectieverslag kunt u gebruiken 

 • voor de verzekering
 • als interne handleiding voor uw eigen onderhoudsdienst
 • als overtuigend document bij het binnenhalen van grote opdrachten van veeleisende klanten
 • wij ondersteunen eventueel uw interne onderhoudsploeg met gespecialiseerd toezicht of nuttige tips.


Stap 2: totaalonderhoudsplan

Bovendien stellen we een totaalonderhoudsplan op. Een aanvullende diagnose voor noodzakelijke herstellingen of renovaties aan uw bedrijfsgebouw: 

 • Wat is er in de toekomst nodig om het dak en de gevel in goede staat te houden?
 • Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig?
 • Welke herstellingen voert u best uit?


Voor alle noodzakelijke herstellingen aan uw dak of gevel maken we dan ook vrijblijvend een offerte voor u op. 


Stap 3: uitvoering van de werken

Cauwelier biedt sinds jaar en dag de hoogste kwaliteit als het over gebouwbeheer en -onderhoud gaat. 

Wij voeren uw herstellingen en renovatiewerken dan ook nauwkeurig en veilig uit. Ons team beschikt over de nodige ervaring en vakkennis om de werken naar wens en volgens de regels te bewerkstelligen. 

        

x