Gebouwonderhoud

Regelmatige controle en preventief onderhoud voorkomen grote schades en lekkages!

Gebouwbeheer en -onderhoud van Cauwelier bieden u een aantal cruciale voordelen:


 • 1

  U verlengt de levensduur van uw dak en gevel aanzienlijk

 • 2

  U beperkt schade, lekken of infiltraties

 • 3

  U verkleint de kans op instortingsgevaar

 • 4

  U voorkomt onverwachte kosten

 • 5

  U beperkt de kans op arbeidsongevallen

 • 6

  U vermijdt onnodige stilstand van uw machinepark

Onderhoudsplan mét attest: gegarandeerd een efficiënt en preventief gebouwbeheer

Wist u dat u uw volledige dak- en gevelonderhoud aan Cauwelier kunt toevertrouwen?


Tijdens een periodieke onderhoudsbeurt verhelpen wij kleine beschadigingen in een vroeg stadium. Het resultaat is een langere levensduur van uw gebouwelementen tegen een minimale kost.  

Cauwelier onderhoudt uw gebouw tot in de puntjes

 • Dak en gevel vrijmaken van vervuiling
 • Zuiveren van de dak- en gevelafvoeren
 • Controleren van dakrandstroken op volledige verkleving
 • Inspecteren van overlappen van dakbanen
 • Nazien van de aanhechting bij de hemelwaterafvoeren en andere doorvoeren
 • Controleren van loodslabben op scheurvorming
 • Inspecteren van koepels, lichtstraten en dakvensters


Het is mogelijk dat ook mos en algenvorming optreden, wat de waterafvoer belemmert en de dichting aantast.

Dit kunnen we met een aangepaste behandeling volledig verwijderen. Meer informatie over dakontmossing?


Afhankelijk van het type daken en gevels doen we één of twee onderhoudsbeurten per jaar

 • Gebouwen in industriezones of stedelijke gebieden. In dit geval is één controle na de winter voldoende.
 • Gebouwen in beboste gebieden of kustregio. Deze gebouwen hebben baat bij een controle kort na de winter en kort na de herfst. 

                                               

           

Verzekering

Het dak- en gevelonderhoud staan beschreven in de garantievoorwaarden van elke leverancier.


Vrijstelling van materiële schade 

Wanneer u de voorwaarden niet respecteert en er schade optreedt, kan de verzekeringsmaatschappij zich de vraag stellen of u zich wel als een goede huisvader heeft gedragen. Zoniet, bent u genoodzaakt om een vrijstelling van materiële schade te betalen. Die kan heel hoog oplopen. Na zo’n schadeval zal deze vrijstelling wellicht verhogen. Bij industriële polissen kan die € 25.000 bedragen. 


Bedrijfsstilstand voorkomen 

Het is belangrijk om de garantievoorwaarden zo goed mogelijk te volgen. Zeker in het belang van uw bedrijf. Als de machines beschadigd raken door nalatigheid, kan dit leiden bedrijfsstilstand.  


Cauwelier attest

Na onderhoud wordt er een onderhoudscertificaat conform TV215 van het WTCB en de norm NBN 846-001 afgeleverd.


Bekijk onze cases

Benieuwd wat Cauwelier voor uw bedrijf kan betekenen? Bekijk alvast enkele van onze cases.

Cases bekijken


  

                


  

x