Veiligheidsvoorzieningen dak

Safety first

Op grote hoogte werken, vereist aandacht voor veiligheid. 


Cauwelier voorziet uw bedrijf van dakveiligheidsvoorzieningen.


Zowel op platte als hellende daken plaatsen wij: 

  • ankerpunten
  • kabelsystemen
  • hekwerk
  • gevel- en kooiladders
  • ...

x